Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

registrele de contabilite

« Back to Glossary Index
  • sunt obligatorii urmatoarele registre:
    • Registrul-jurnal – este un document contabil obligatoriu in care se inregistreaza, in mod cronologic, toate operatiunile economico-financiare;
    • Registrul-inventar – este un document contabil obligatoriu in care se inregistreaza toate elementele de activ, capitaluri proprii si datorii, grupate in functie de natura lor, inventariate de unitate, potrivit legii. Registrul inventar se intocmeste la infiintarea unitatii, cel putin o data pe an pe parcursul functionarii unitatii, cu ocazia fuziunii, divizarii sau incetarii activitatii, precum si in alte situatii prevazute de lege, pe baza de inventar faptic.
    • Cartea mare – este un registru contabil obligatoriu in care se inregistreaza lunar si sistematic, prin regruparea conturilor, miscarea si existenta tuturor elementelor  de activ, capitaluri proprii si datorii la un moment dat. Este un document contabil de sinteza si sistematizare si contine simbolul contului debitor si al conturilor creditoare corespondente, rulajul debitor si creditor, precum si soldul contului pentru fiecare luna a anului curent. Acest registru poate contine o fila pentru fiecare cont sintetic utilizat de unitate. Cartea mare sta la baza intocmirii balantei de verificare.

  • registrele de contabilitate se utilizeaza in stricta concordanta cu destinatia acestora si se prezinta in mod ordonat si astfel completate incat sa permita, in orice moment, identificarea si controlul operatiunilor contabile efectuate
  • registrele de contabilitate se pot prezenta sub forma de foi volante sau listari informatice, dupa caz.
  • Registrele de contabilitate obligatorii și documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează în arhiva persoanelor prevăzute la art. 1 timp de 10 ani, cu începere de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite, iar in caz de pierdere, sustragere sau distrugere trebuie reconstituite in termen de maximum 30 de zile de la constatare.
< Înapoi la Dictionarul Economic