Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

registrul inventar

« Back to Glossary Index
  • conține inventarul patrimoniului comerciantului
  • comerciantul este obligat ca la începutul exercitării comerțului și în fiecare an să facă un inventar al averii sale, adică al tuturor bunurilor mobile, imobile, al activului, pasivului, încheind bilanțul contabil. Inventarul întocmit și bilanțul se vor trece (copia) într-un registru special numit registru-inventar.
< Înapoi la Dictionarul Economic