Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

regimul de amortizare

« Back to Glossary Index
  • regimul de amortizare pentru un mijloc fix amortizabil se determină conform următoarelor reguli:
    • a) în cazul construcțiilor, se aplică metoda de amortizare liniară;
    • b) în cazul echipamentelor tehnologice, respectiv al mașinilor, uneltelor și instalațiilor, precum și pentru computere și echipamente periferice ale acestora, contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniară, degresivă sau accelerată;
    • c) în cazul oricărui alt mijloc fix amortizabil, contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniară sau degresivă.

< Înapoi la Dictionarul Economic