Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

reducerea capitalului social

« Back to Glossary Index
 • hotărârea privind reducerea capitalului social trebuie să respecte plafonul minim al capitalului social, când legea stabilește un astfel de plafon (de exemplu: 2500 lei pentru societățile de capital și 200 lei pentru societățile cu răspundere limitată), pentru societățile pe acțiuni și pentru societățile cu răspundere limitată legea prevede că, dacă se constată pierderea unei jumătăți din capitalul social, administratorii sunt obligați să convoace Adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru a decide reconstituirea sau limitarea capitalului social, sau dizolvarea societății;
 • reducerea poate fi realizată numai în termen de 2 luni de la data publicării hotărârii de reducere în Monitorul Oficial (în scopul protejării creditorilor sociali, care în termen de 2 luni de la data publicării au posibilitatea exercitării dreptului de opoziție la reducerea capitalului social, prin care s-ar diminua gajul lor general);
 • Procedeele folosite pentru reducerea capitalului social sunt:
  • micșorarea numărului de acțiuni sau de părți sociale;
  • reducerea valorii nominale a acțiunilor sau a părților sociale;

  • dobândirea propriilor acțiuni urmată de anularea lor;

 • Dacă reducerea nu este determinată de pierderi, capitalul social mai poate fi redus prin:
  • scutirea totală sau parțială a asociaților de vărsămintele datorate;
  • restituirea către asociați a unei cote-parte din aporturi, proporțională cu reducerea capitalului social și calculată în mod egal pentru fiecare acțiune sau parte socială;
  • alte procedee prevăzute de lege.

 • între alte modalități admise de lege pentru reducerea capitalului social pot fi incluse excluderea* și retragerea* din societate.

*(vezi definitiile)

< Înapoi la Dictionarul Economic