Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

raportul dintre dreptul comercial si dreptul international public

« Back to Glossary Index

în raporturile comerciale interne și internaționale se aplică norme de drept internațional public, concretizate în tratate, convenții și acorduri, inclusiv cele care conțin norme uniforme în materie (de exemplu, Convenția de la Viena din 1980 privind Legea uniformă asupra vânzării internaționale de mărfuri, ratificată de România în 1992).
Există legături între dreptul comercial și dreptul procesual penal și civil ori de câte ori urmează a se soluționa o cauză penală sau civilă (în sens larg) care își are izvorul într-un fapt de comerț.

< Înapoi la Dictionarul Economic