Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

raport patrimonial

« Back to Glossary Index
  • reprezinta acel raport juridic cu conținut evaluabil în bani. Firește, nu toate raporturile juridice patrimoniale sunt reglementate de normele dreptului civil (unele dintre acestea sunt obiect de reglementare pentru alte ramuri de drept ca: dreptul comercial, dreptul muncii, dreptul financiar, dreptul administrativ etc.). Dar dintre toate raporturile patrimoniale, cele reglementate de dreptul civil pot fi identificate prin aceea că în acestea din urmă subiectele se află pe o poziție de egalitate juridică.
    • exemplu, fac parte din raporturile patrimoniale reglementate de dreptul civil raporturile care au în conținutul lor dreptul de proprietate.

< Înapoi la Dictionarul Economic