Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

proiect

« Back to Glossary Index
 • reprezinta o investiție de resurse pe o perioadă determinată, având ca scop realizarea unui obiectiv sau a unui set de obiective specifice
 • Caracteristici ale proiectului:
  • scop, obiective precis definite;
  • ciclu de viață,
  • resurse (umane, materiale, financiare – buget, de timp – durată etc.)
  • riscuri generale si specifice;
  • condiționări: ale clientului, sponsorilor, ale partenerilor, finanțatorilor, etc.
  • management specific (performant).

 • Obiective specifice proiectelor:

 • Ciclul de viață al unui proiect:
  • concepte și propuneri de lucru (faza de precontract);
  • definirea temei si termenilor proiectului (momentul semnării contractului);
  • inițierea proiectului (alcătuirea echipei, începerea efectivă a lucrului);
  • livrarea și controlul calității proiectului (desfășurarea efectivă a proiectului, monitorizare, control);
  • închiderea și evaluarea.

 • Scop, necesitate:
  • Studiu de oportunitate;
   • regionale;
   • sectoriale;
   • speciale.

  • Studiu de prefezabilitate:
   • selectia preliminara si definirea proiectului

  • Studiu de fezabilitate:
   • definirea completa a proiectului, analiza viabilitate proiect

  • Studiu de eligibilitate
   • produsele / serviciile;
   • clienții;
   • concurența;
   • condițiile tehnice de producție/prestare a serviciilor);
   • informație și risc:

 • Instrumente ce pot fi utilizate in elaborarea unui proiect:
  • Evidențe financiar-contabile ale organizației;
  • Studii de piață;
  • Analize SWOT;
  • Analize diagnostic;
  • Metode specifice managementului de proiect:
   • analiza drumului critic – produse informatice specifice (Microsoft Project, Primavera etc.)
   • analize de risc – produse informatice specifice: @RISK, @RISK for PROJECT, TopRank – Palisade Corporation; sisteme de videoconferințe.

< Înapoi la Dictionarul Economic