Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

proiect de fuziune

« Back to Glossary Index
 • sau de divizare care va cuprinde:
  • a) forma, denumirea și sediul social ale tuturor societăților implicate în fuziune sau divizare;
  • b) fundamentarea și condițiile fuziunii sau ale divizării;
  • c) condițiile alocării de acțiuni la societatea absorbantă sau la societățile beneficiare;
  • d) data de la care acțiunile sau părțile sociale prevăzute la lit. c) dau deținătorilor dreptul de a participa la beneficii și orice condiții speciale care afectează acest drept;
  • e) rata de schimb a acțiunilor sau părților sociale și cuantumul eventualelor plăți în numerar;
  • f) cuantumul primei de fuziune sau de divizare;
  • g) drepturile conferite de către societatea absorbantă sau beneficiară deținătorilor de acțiuni care conferă drepturi speciale și celor care dețin alte valori mobiliare în afară de acțiuni sau măsurile propuse în privința acestora;
  • h) orice avantaj special acordat experților la care se face referire la art. 2433 și membrilor organelor administrative sau de control ale societăților implicate în fuziune sau în divizare;
  • i) data situațiilor financiare ale societăților participante, care au fost folosite pentru a se stabili condițiile fuziunii sau ale divizării;Nota Indaco
  • j) data de la care tranzacțiile societății absorbite sau divizate sunt considerate din punct de vedere contabil ca aparținând societății absorbante sau uneia ori alteia dintre societățile beneficiare;
  • k) în cazul divizării:

 • descrierea și repartizarea exactă a activelor și pasivelor care urmează a fi transferate fiecăreia dintre societățile beneficiare;
 • repartizarea către acționarii sau asociații societății divizate de acțiuni, respectiv părți sociale, la societățile beneficiare și criteriul pe baza căruia se face repartizarea. (cf. Lege nr. 31 (r2) din 16/11/1990 – Versiune actualizata pana la data de: 03/05/2008)
< Înapoi la Dictionarul Economic