Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

privilegiul mandatarului

« Back to Glossary Index
  • mandatarul beneficiază de un privilegiu special (drept de retenție) pentru tot ce i se datorează din executarea mandatului (articolul 386 Cod comercial).
  • creanțele mandatarului au prioritate față de oricare alte creanțe pe care le are față de mandant. Pentru a exercita acest privilegiu (garanție), mandatarul trebuie să notifice sumele datorate mandantului, cu somația de a plăti în 5 zile, cu precizarea că va trece la vânzarea bunurilor.
  • mandantul poate face opoziție (articolul 388 Cod comercial); dacă termenele de formulare a opoziției expiră, mandatarul poate trece la vânzarea bunurilor.
< Înapoi la Dictionarul Economic