Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

principiul nediscriminarii

« Back to Glossary Index
  • sau principiul egalității în fața legii civile, este aplicația principiului fundamental de drept consacrat de art. 16 alin. 1 din Constituție: "Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și discriminări”.
  • acest principiu presupune ocrotirea drepturilor subiective civile fără deosebire pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex sau orientare sexuală ori apartenență la o categorie defavorizată este consacrat în detaliu prin Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare.
< Înapoi la Dictionarul Economic