Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

prescriptia extinctiva

« Back to Glossary Index
  • consta in pierderea dreptului creditorului de a obtine o hotarare judecatoreasca in temeiul careia sa se poata proceda la executarea silita a obligatiilor, in urma neexercitarii actiunii in justitie in intervalul prevazut de lege;
  • reprezinta modalitatea de stingere a dreptului la acțiune în sens material ca urmare a neexercitării lui în termenul prevăzut de lege
  • exemplu, dacă X (creditor) i-a împrumutat lui Y (debitor) o anumită sumă de bani, el va putea pretinde restituirea acelei sume începând cu data la care împrumutul a ajuns la scadență și până la sfârșitul termenului de prescripție extinctivă. După ce a luat sfârșit acest termen (care este de trei ani în exemplul nostru), creditorul nu va mai putea apela la forța de constrângere a statului pentru a-l sili pe debitor să-i restituie datoria. Cu alte cuvinte, creditorul nu va mai putea obține o hotărâre judecătorească prin care să se dispună executarea silită a debitorului.
  • reprezintă o prezumție a îndeplinirii obligației de către debitor. Dacă creditorul nu a introdus acțiunea împotriva debitorului său până la capătul termenului de prescripție extinctivă, cel mai probabil motiv pentru care nu a făcut-o este acela că debitorul și-a îndeplinit deja obligația.
  • reprezintă și o sancțiune îndreptată împotriva creditorului neglijent, care nu se preocupă de exercițiul drepturilor sale. Pentru asigurarea securității circuitului civil, a certitudinii raporturilor juridice, neexercitarea înlăuntrul unui interval de timp a dreptului la acțiune este sancționată de lege prin pierderea acestui drept.
< Înapoi la Dictionarul Economic