Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

prelungirea duratei societatii

« Back to Glossary Index
  • decizia prelungirii și cuprinderea ei în actul adițional trebuie să se realizeze înainte de expirarea duratei prevăzute în actul constitutiv (ulterior acestei date prelungirea ar fi inutilă, societatea fiind deja dizolvată “ope legis”);
  • exercitarea dreptului de opoziție al creditorilor particulari este recunoscut doar în cazul societăților de persoane și al societăților cu răspundere limitată, dacă creditorii au drepturi stabilite printr-un titlu executoriu anterior hotărârii de prelungire a societății (acest drept nu e recunoscut și în cazul societăților de capital, deoarece creditorii acestor societăți nu trebuie să aștepte dizolvarea și lichidarea societății pentru satisfacerea drepturilor lor; pe durata societății ei având dreptul să sechestreze sau să vândă acțiunile debitorului lor);
  • Efectele prelungirii duratei sunt:
    • continuarea existenței societății și după expirarea duratei prevăzute în actul constitutiv, fără ca, în acest fel să se creeze o nouă persoană juridică;
    • ca urmare a prelungirii încetarea existenței societății a fost înlăturată, societatea subzistând pe o nouă durată sau pe o durată nedeterminată.

< Înapoi la Dictionarul Economic