Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

plata cheltuielilor

« Back to Glossary Index
  • este faza din procesul execuției bugetare reprezentând actul final prin care instituția publică achită obligațiile sale față de terții creditori (este eliberată de obligațiile sale față de terții creditori);
  • se efectuează de persoanele autorizate, care poartă denumirea generică de contabil, în limita creditelor bugetare și destinațiilor aprobate, prin unitățile de trezorerie și contabilitate publică la care își au conturile deschise, cu excepția plăților în valută, care se efectuează prin bănci, sau a altor plăți prevăzute prin lege să se efectuează prin bănci;
  • este asigurată de șeful compartimentului financiar (financiar contabil) în limita creditelor bugetare deschise și neutilizate sau a disponibilităților aflate în conturi. în cazul instituțiilor publice care nu au în structura lor compartiment financiar sau financiar-contabil, plata cheltuielilor se efectuează de către persoana desemnată de ordonatorul de credite să îndeplinească această atribuție în cadrul instituției publice.
< Înapoi la Dictionarul Economic