Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

planurile de control al conturilor

« Back to Glossary Index
 • pentru stabilirea programului de control, auditorul va utiliza planul de misiune și foaia de sinteză a aprecierii controlului intern, documente ce asigură legătura cu etapele precedente.
 • programul de control poate fi stabilit pe o foaie de lucru specială, care conține rubricile următoare:
  • lista controalelor de efectuat, ordonată pe secțiunile situațiilor financiare; aceste controale trebuie cât mai bine detaliate pentru a fi ușor de identificat documentele și informațiile necesare a se solicita intreprinderii; 
  • întinderea eșantionului: ținând seama de pragul de semnificație și de evenimentele erori ce pot fi descoperite, este indicat ca în această coloană să se menționeze volumul sondajelor de efectuat pentru controlul respectiv; 
  • indicarea datei la care a fost efectuat controlul este foarte importantă, având în vedere că, calitatea unui control depinde de data la care s-a efectuat. Această coloană va fi completată pe măsura avansării programului de control, ceea ce permite urmărirea cronologică a lucrărilor; 
  • o referință pentru foaia de lucru; 
  • probleme întâlnite: această coloană se folosește pentru supervizarea lucrărilor și pentru a stabili sinteza rezultatelor controalelor.

< Înapoi la Dictionarul Economic