Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

ordonanțarea de plată

« Back to Glossary Index

este documentul intern prin care ordonatorul de credite dă dispoziție conducătorului compartimentului financiar (financiar – contabil) să întocmească instrumentele de plată a cheltuielilor.
Ordonanțarea de plată trebuie să conțină date cu privire la:

  • exercițiu bugetar în care se înregistrează plata;
  • subdiviziunea bugetară la care se efectuează plata;
  • suma de plată (în cifre și litere) exprimată în moneda națională sau în moneda străină, după caz;
  • datele de identificare a beneficiarului plății;
  • natura cheltuielilor;
  • modalitatea de plată;
  • data și semnătura ordonatorului de credite.
< Înapoi la Dictionarul Economic