Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

obligatiile consignatarului

« Back to Glossary Index
  • să ia toate măsurile necesare pentru păstrarea și conservarea bunurilor primite în vederea identificării bunurilor date în consignație, acestea trebuie păstrate în ambalajele lor originale și conservate intacte etichetele, mărcile și orice alte semne exterioare așa cum au fost aplicate de consignant. Consignatarul răspunde de orice lipsă, pierdere sau deteriorare provenite din culpa sa ori a agenților și prepușilor săi.
  • să asigure bunurile ce i-au fost încredințate la o societate acceptată de consignant Asigurarea se va face pentru o valoare cel puțin egală cu prețul bunurilor prevăzute în contract sau în notele și facturile care însoțesc bunurile, acoperindu-se astfel toate riscurile.
  • să execute mandatul dat de consignant
  • să dea socoteală asupra îndeplinirii mandatului său
< Înapoi la Dictionarul Economic