Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

obligatiile cenzorilor

« Back to Glossary Index
  • de a supraveghea gestiunea societății, să verifice dacă bilanțul și contul de profit și pierderi sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele;
  • de a verifica dacă registrele sunt regulat ținute și dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea bilanțului;
  • să întocmească și să prezinte rapoartele sale adunării generale;
  • să facă controale de casă;
  • să vegheze ca dispozițiile din actul constitutiv și din lege să fie îndeplinite de administratori.

Răspunderea cenzorilor este reglementată de regulile mandatului, revocarea lor putând fi decisă de Adunarea generală a acționarilor cu votul cerut pentru adunările extraordinare (vezi definitia).

< Înapoi la Dictionarul Economic