Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

nulitatea

« Back to Glossary Index
 • poate fi definită ca fiind acea sancțiune de drept civil ce desființează actul juridic încheiat cu nerespectarea normelor juridice
 • intervine în cazul când, la încheierea actului juridic, nu se respectă condițiile sale de validitate. Cum un asemenea act este contrar legii, el este considerat că nici nu a existat, iar părțile sunt repuse în situația anterioară încheierii lui.
 • exemplu, legea declară inalienabile bunurile care se află în domeniul public al statului (de interes național) și al unităților administrativ-teritoriale (de interes local). Aceasta înseamnă că ele nu pot fi înstrăinate. Ca urmare, orice act juridic prin care s-au vândut sau donat bunuri publice este lovit de nulitate, deoarece la încheierea lui s-au nesocotit prevederile legii. Ca urmare, se va considera că el nu a fost nicicând încheiat, iar bunul public
  respectiv nu a părăsit niciodată patrimoniul statului sau unităților administrativ-teritoriale.
 • nulitatea unei societăți înmatriculate în registrul comerțului poate fi declarată de tribunal numai atunci când:
  • lipsește actul constitutiv sau nu a fost încheiat în formă autentică, în situațiile prevăzute la art. 5 alin. (6);
  • toți fondatorii au fost, potrivit legii, incapabili, la data constituirii societății;
  • obiectul de activitate al societății este ilicit sau contrar ordinii publice;
  • lipsește încheierea judecătorului delegat de înmatriculare a societății;
  • lipsește autorizarea legală administrativă de constituire a societății;
  • actul constitutiv nu prevede denumirea, sediul societății, obiectul său de activitate, aporturile asociaților și capitalul social subscris și vărsat;
  • s-au încălcat dispozițiile legale privind capitalul social minim, subscris și vărsat;
  • nu s-a respectat numărul minim de asociați, prevăzut de lege.

 • vezi functiile nulitatii
< Înapoi la Dictionarul Economic