Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

norme dispozitive

« Back to Glossary Index
  • sunt normele de la care subiectele de drept pot deroga, aplicarea lor fiind lăsată la aprecierea acestora. Normele dispozitive pot fi permisive sau supletive.
  • normele permisive permit subiectelor de drept să aibă o anumită conduită, dacă vor. Ele instituie anumite facultăți sau drepturi în beneficiul subiectelor de drept.
    • exemplu, art. 329 alin. 1 din Codul de procedură penală prevede: “Procurorul și părțile pot renunța la martorii pe care i-au propus”.

  • normele supletive stabilesc o anumită conduită care este obligatorie pentru părți numai dacă acestea nu și-au manifestat voința de a adopta o conduită diferită. Ele suplinesc voința părților, atunci când aceasta nu s-a manifestat.
    • exemplu, potrivit art. 1319 din Codul civil, “predarea trebuie să se facă la locul unde se afla locul vândut în timpul vânzării, dacă părțile nu s-au învoit altfel”. Așadar, părțile pot prevedea în contractul de vânzare-cumpărare că predarea bunului se va face în locul care corespunde cel mai bine intereselor lor (la domiciliul creditorului, la domiciliul debitorului, la domiciliul unui terț, la bancă etc.), dar, dacă nu au prevăzut nimic în contract cu privire la această problemă, norma juridică supletivă devine aplicabilă și stabilește, cu putere obligatorie, unde se va preda bunul.

< Înapoi la Dictionarul Economic