Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

nepractician

« Back to Glossary Index
  • orice persoană fizică care pentru cel puțin trei ani înainte de implicarea sa în guvernanța sistemului de supraveghere publică:
    • nu a efectuat audituri statutare
    • nu a deținut drepturi de vot într-o firmă de audit
    • nu a fost membru al unui organism de management sau administrativ al unei firme de audit și
    • nu a fost angajat sau asociat în vreun alt fel cu o firmă de audit

< Înapoi la Dictionarul Economic