Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

motivele dizolvarii

« Back to Glossary Index

cele mai frecvente ale unei persoane juridice sunt următoarele:
a) termenul pentru care s-a constituit a expirat;
b) scopul pentru care s-a înființat a fost realizat sau nu mai poate fi îndeplinit;
c) scopul pe care persoana juridică îl urmărește ori mijloacele pe care le folosește pentru realizarea acestuia au devenit contrare legii ori bunelor moravuri;
d) persoana juridică urmărește un alt scop decât cel declarat;
e) numărul membrilor persoanei juridice a scăzut sub limita stabilită de lege, actul de înființare sau statut;
f) persoana juridică a fost declarată nulă (ca efect al declarării nulității actelor constitutive);
g) adunarea generală (când acesta este organul de conducere al persoanei juridice) a hotărât dizolvarea;
h) insolvabilitatea persoanei juridice în cazul unor categorii de persoane (cum sunt organizațiile non-profit) sau falimentul în cazul altora (cum sunt societățile comerciale);
i) moartea, incapacitatea, excluderea, retragerea sau falimentul unor asociați în cazul anumitor societăți comerciale (cum sunt societățile în nume colectiv, societățile cu răspundere limitată și societățile în comandită).

< Înapoi la Dictionarul Economic