Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

lucrari de efectuat la examinarea conturilor de imobilizari corporale

« Back to Glossary Index
 • Lucrari de efectuat: 
  • De procurat lista imobilizarilor indicand valoarea bruta si totalul cumulat al amortizarilor si de detrminat daca ea corespunde cu soldul conturilor din balanta 
  • De informat despre politica de amortizari aplicata pentru calculul cheltuielii anuale cu amortizarea 
  • De determinat daca imobilizarile au suportat o pierdere de valoare semnificativa si durabila 
  • De discutat cu conducerea despre achizitie si retragerile efectuate in conturile de imobilizari si despre inregistrarile castigurilor si pierderilor cu ocazia cesiunilor sau a trecerii pe rebuturi 
  • De cercetat daca anumite imobilizari au fost ipotecate 
  • De disutat despre permanenta metodelor si a ratelor de amortizare si de comparat cheltuiala cu amortizarea cu cea din anii precedeti 
  • De determinat daca contractele de inchiriere au fost corect luate in cont in situatiile financiare conform normelor contabile 
  • De verificat detinerea de catre intreprindere a titlurilor de proprietate asupra imobilizarilor 
  • De verificat daca pentru pierderile de valoare care nu sunt datorate uzurii s-au constituit provizioane 
  • De verificat daca se tine o evidenta a imobilizarilor iesite temporar din intreprindere

 • 1. Obtinerea de informatii cu privire la costurile imobilizarilor, cu amortizarea cumulata si cu valorile nete ramase.
 • 2. Obtinerea informatiilor cu privire la intrarile de imobilizari corporale in cursul exercitiului auditat. Verificarea fizica a imobilizarilor corporale. Se verifica imobilizarile semnificative care au fost achizitionate in numele societatii si daca valorile lor de intrare au fost in mod corect inregistrate in contabiliate.
 • 3. Verificarea documentelor de proprietate.
 • 4. Verificarea iesirilor de imobilizari (in vederea stabilirii corecte a datoriei constituita de TVA a societatii si orice alte solduri cu bugetul de stat). Calcularea corecta a profitului sau piederii la instrainarea imobilizarilor poate avea un efect semnificativ asupra profitului sau pierderii raportate pe intreaga activitate.
 • 5. Verificarea valorii amortizarilor si a deprecierilor activelor.
 • 6. Verificarea informatiilor privind reevaluarile imobilizarilor. Reevaluarea este permisa in conformitate cu regulile contabile alternative conform legislatiei in vigoare.
 • 7. Obtinerea unui tabel al angajamentelor de capital. O revizuire dupa data bilantului poate evidentia efectele angajamentelor semnificative contractate inainte de sfarsitul anului.
 • 8. Daca au fost primite subventii guvernamentale pentru imobilizari corporale, tratmentul contabil si al subventiilor guvernamentale trebuie sa fie in conformitate cu IAS 20 “ Contabilizarea subventiilor guvernamentale si prezentarea informatiilor legate de asistenta guvernamentala”.
 • 9. Veficarea capitalizarii propriei activitati. Daca o societate produce imobilizari corporale pentru propria utilizare, aceste active trebuie incluse in situatiile financiare, la cost.
< Înapoi la Dictionarul Economic