Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

limitarea intinderii lucrarilor de audit

« Back to Glossary Index
  • limitarea câmpului de investigații ale auditorului impusă fie de întreprindere sau de calendarul misiunii{ neparticiparea auditorului la inventarul fizic al stocurilor}, fie documente contabile incomplete sau când auditorul nu poate aplica procedurile considerate necesare.
  • o limitare a ariei de aplicabilitate a activității auditorului poate fi uneori impusă de entitate (spre exemplu, în cazul termenii angajamentului specifică faptul că auditorul nu va efectua o procedură de audit pe care auditorul o consideră necesară). O limitare a ariei de aplicabilitate poate fi impusă de împrejurări (de exemplu în cazul în care momentul numirii unui auditor este stabilit astfel încât auditorul nu poate să asiste la inventarierea fizică a stocurilor). Poate apărea, de asemenea, atunci când, în opinia auditorului, înregistrările contabile ale entității nu sunt adecvate sau când auditorul nu poate efectua o procedură de audit considerată necesară.
< Înapoi la Dictionarul Economic