Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

leasing operational

« Back to Glossary Index
 • locatarul poate folosi bunul numai o fractiune din viata sa economica. La expirarea termenului contractual exista urmatoarele posibilitati:
  • utilizatorul returneaza proprietarului bunul;
  • bunul este cumparat la o valoare reziduala prevazuta în contract;
  • se reînnoieste creditul-contract de închiriere.

 • reprezintă operațiunea de leasing care nu îndeplinește nici una dintre condițiile leasingului financiar.
 • se poate concluziona că leasingul operațional este o excepție a leasingului financiar.
 • in ce privește calitatea de finanțator, aceasta poate fi o societate de leasing, persoană juridică română sau străină.
 • nici în ceea ce privește utilizatorul legea nu dă o anumită calificare, existând posibilitatea ca utilizator să fie atât o persoană fizică, română sau străină, cât și o persoană juridică, indiferent de naționalitatea acesteia.
 • in înțelesul prezentei legi, prin valoare de intrare se înțelege valoarea la care a fost achiziționat bunul de către finanțator, respectiv costul de achiziție.
 • valoarea totală reprezintă valoarea totală a ratelor de leasing la care se adaugă valoarea reziduală.
 • valoarea reziduală reprezintă valoarea la care, la expirarea contractului de leasing, se face transferul dreptului de proprietate asupra bunului către utilizator.
 • Conform Codului Fiscal actualizat pana la data 01.07.2008:
  • orice contract de leasing încheiat între locator și locatar, care transferă locatarului riscurile și beneficiile dreptului de proprietate, mai puțin riscul de valorificare a bunului la valoarea reziduală, și care nu îndeplinește niciuna dintre condițiile prevăzute la pct. 7 lit. b)-e); riscul de valorificare a bunului la valoarea reziduală există atunci când opțiunea de cumpărare nu este exercitată la începutul contractului sau când contractul de leasing prevede expres restituirea bunului la momentul expirării contractului;

 • forma de finantare in care utilizatorul achizitioneaza dreptul de a utiliza bunul finantat pe o perioada redusa, plata ratelor permitand finantatorului recuperarea partiala a costului de achizitie.
< Înapoi la Dictionarul Economic