Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

intrarea in vigoare

« Back to Glossary Index
  • marchează momentul din care legea devine aplicabilă.
  • de regulă, acesta este momentul în care legea este publicată în Monitorul Oficial al României, putând fi cunoscută de către toate subiectele de drept cărora li se adresează. Din momentul în care a devenit publică, “nimeni nu va putea invoca necunoașterea legii”.
  • Art. 78 din Constituție prevede: “Legea se publică în Monitorul Oficial al României și intră în vigoare la data publicării sau la data prevăzută în textul ei”. Așadar, este posibil ca în textul unui act normativ să se prevadă o dată ulterioară la care legea urmează a intra în vigoare; aceasta mai ales în cazul actelor normative importante, pentru cunoașterea și înțelegerea cărora este nevoie de timp.
    • exemplu, art. 78 din Ordonanța de urgență nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații prevede că “prezenta ordonanță intră în vigoare în termen de 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I”.

< Înapoi la Dictionarul Economic