Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

Institutul National de Statistica.

« Back to Glossary Index
  • se ocupa de organizarea activitatii de statistica din Romania
  • acest organism are sarcina principală de a elabora informația statistică necesară caracterizarii fenomenelor și proceselor economice și sociale la nivel microeconomic și macroeconomic. Rezultatele activității Institutului Național de Statistică se regăsesc în principal în publicații oficiale cu caracter periodic cum sunt: “Buletin de Informare”, “Anuarul Statistic al României” etc.
< Înapoi la Dictionarul Economic