Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

insolventa

« Back to Glossary Index
 • presupune inexistenta fondurilor banesti pentru achitarea datoriilor comerciale si fiscale ale societatii;
 • stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
  • insolventa este prezumata ca fiind vadita atunci cand debitorul, dupa 30 de zile de la scadenta, nu a platit datoria sa fata de unul sau mai multi creditori;
  • insolventa este iminenta atunci cand se dovedeste ca debitorul nu va putea plati la scadenta datoriile exigibile angajate, cu fondurile banesti disponibile la data scadentei;

 • debitorull nu se afla insa in insolvabilitate avand la randul sau de incasat creante sau avand in proprietate bunuri care pot acoperi datoriile neachitate.
 • exemplu: o persoana juridica poate avea un activ mai mare decat pasivul si, deci, nu suntem in prezenla insolvabilitatii, insa, intrucat banca nu dispune de bani pentru achitarea datoriilor sale, se considera, ca aceasta este in insolventa.
 • principalele efecte patrimoniale ale deschiderii procedurii insolventei:
  • deschiderea procedurii insolventei ridica debitorului dreptul de:
   • a-si administra si conduce activitatea ,
   • de a-si administra averea cu execptia cazului cand si-a manifestat intentia de reorganizare. Chiar si in cazul intentiei de reorganizare, creditorii pot cere judecatorului sindic sa ridice debitorului dreptul de administrare, daca constata pierderei continue in averea debitorului sau exista indicii de imposibilitatea realizarii planului de reorganizare.

 • conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca creantele creditorilor pentru a putea fi declansata procedura insolventei:
  • a) daca creantele izvorasc din raporturi de munca sau raporturi obligationale civile, acestea trebuie sa aiba un cuantum superior valorii insumate a 6 salarii medii pe economie, stabilite in conditiile legii si calculate la data formularii cererii introductive;
  • b) in celelalte cazuri creantele trebuie sa aiba un cuantum superior echivalentului in lei al sumei de 3.000 euro, calculat la data formularii cererii introductive;
  • c) in cazul unui creditor care detine creante din ambele categorii mentionate la lit. a) si b), cuantumul total al creantelor trebuie sa fie superior valorii insumate a 6 salarii medii pe economie, stabilite in conditiile legii si calculate la data formularii cererii introductive.

 • categoriile de acte juridice incheiate de debitor in cei trei ani anteriori deschiderii procedurii insolventei, acte in care prestatia debitorului depaseste vadit pe cea primita:
  • a) acte de transfer cu titlu gratuit, efectuate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii; sunt exceptate sponsorizările în scop umanitar;
  • b) operațiuni comerciale în care prestația debitorului depășește vădit pe cea primită, efectuate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii;
  • c) acte încheiate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii, cu intenția tuturor părților implicate în acestea de a sustrage bunuri de la urmărirea de către creditori sau de a le leza în orice alt fel drepturile;
  • d) acte de transfer de proprietate către un creditor pentru stingerea unei datorii anterioare sau în folosul acestuia, efectuate în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii, dacă suma pe care creditorul ar putea să o obțină în caz de faliment al debitorului este mai mică decât valoarea actului de transfer;
  • e) constituirea ori perfectarea unei garanții reale pentru o creanță care era chirografară, în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii;

< Înapoi la Dictionarul Economic