Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

inscrisurile sub semnatura privata

« Back to Glossary Index
  • sunt înscrisurile întocmite de către părți fără concursul unui funcționar public ori al unui organ al statului și semnate de părțile în cauză. Semnătura de pe înscris este condiția esențială a validității acestuia ca mijloc de probă, indiferent că actul, este scris de mână, dactilografiat, litografiat, imprimat etc.
  • in unele situații, legea impune anumite condiții speciale pentru înscrisurile sub semnătură privată, precum "multiplul exemplar" sau mențiunea "bun și aprobat".
  • conform regulii multiplului exemplar, în cazul contractelor bilaterale este obligatorie redactarea unui număr de exemplare cel puțin egal cu numărul părților cu interese contrare care încheie actul. De asemenea, pentru evitarea “semnăturilor în alb”, partea care subscrie un act scris de mâna altuia, dactilografiat etc., va trebui ca, înainte de a semna actul, să scrie personal "bun și aprobat", după care să indice în cifre și litere suma la care se obligă și în continuare să semneze.
< Înapoi la Dictionarul Economic