Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

indicatori de structurare a masei monetare

« Back to Glossary Index
 • din punct de vedere statistic, pentru măsurarea masei monetare se recurge la structurarea acesteia, ceea ce permite calcularea indicatorilor și a agregatelor monetare.
 • delimitarea componentelor masei monetare din circulație se realizează după următoarele criterii, utilizate în statistica monetară internațională.
  • A. sfera pe care o servește masa monetară – masa monetară poate fi analizată ca monedă scripturală (bani de cont) și numerar. Aceste sume apar ca solduri în conturile bancare sau asupra populației, sau ca numerar în casieriile agenților economici și ale instituțiilor.
  • B. natura social economică a deținătorilor de monedă – din acest punct de vedere se disting mijloace bănești (monede) ce aparțin sectorului public si mijloace bănești ale sectorului privat.
  • C. rotația și rolul diferitelor componente ale masei monetare – din acest punct de vedere se disting:
   • mijloace bănești cu circulație curentă;

   • mijloace bănești economisite;
   • alte mijloace bănești.

Acest criteriu este utilizat de statistica FMI, care utilizează noțiunile:
money cuprinde: numerarul din afara sistemului bancar și banii din conturile curente, (care îndeplinesc funcțiile de mijloc de plată și mijloc de circulație);
qvassi money cuprinde depozitele pe termen scurt ale agenților economici și ale populației;
other ithems cuprinde mijloace bănești cu mișcare lentă sau fără mișcare.

  • D. gradul de lichiditate al diferitelor componente – din acest punct de vedere se disting urmatoarele:
   • lichidități primare
   • lichidități secundare
   • lichidități terțiare

 • indicatorii sau agregatele monetare sunt stabilite de către autoritățile monetare, ținând seama de trei criterii principale:
 • la modul general, se poate aprecia că:
  • agregatul M1 regrupează toate mijloacele de plată efective și depunerile în conturi curente, deci toate mijloacele bănești cu circulație curentă;
  • agregatul M2 este mai cuprinzător și include în afară de M1 ansamblul plasamentelor la termen în vederea economisirii, posibil a fi transformate în lichidități, într-un anumit interval de timp;
  • agregatul M3 include pe lângă M2 active cu diferite grade de lichiditate, în structura cărora se află certificatele de depozite, bonurile de casă.
  • agregatul L (dacă se utilizează criteriul lichidității) înglobează toate celelalte componente precedente, la care se adaugă titlurile pe termen mediu și lung, care pot fi transformate mai lent în lichidități.

< Înapoi la Dictionarul Economic