Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

impozitului pe teren

« Back to Glossary Index
  • contribuabilii impozitului pe teren sunt proprietarii acestora
  •  în cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, impozitul pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu impozitul unitar, iar acest rezultat se înmulțește cu un coeficient de corecție.
< Înapoi la Dictionarul Economic