Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

impozitul asupra mijloacelor de transport

« Back to Glossary Index
  • contribuabilii în cazul impozitului asupra mijloacelor de transport sunt persoanele care dețin în proprietate un mijloc de transport datorează impozitul asupra mijloacelor de transport.
  • în cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datorează de locatar.
  • impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcție de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulțirea numărului de unități de 200 de cm3 sau fracțiuni din acestea (determinate prin împărțirea capacității cilindice la 200, iar rezultatul rotunjit la întreg prin adăugare) cu impozitul unitar.
< Înapoi la Dictionarul Economic