Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

franciza

« Back to Glossary Index
 • este un sistem de comercializare bazat pe o colaborare continuă între persoane fizice sau juridice, independente din punct de vedere financiar, prin care o persoană, denumită francizor, acordă altei persoane, denumită beneficiar, dreptul de a exploata sau a dezvolta o afacere, un produs, o tehnologie sau un serviciu”.
 • această definiție este deficitară sub mai multe aspecte:
  • nu sunt definite elementele esențiale ale francizei, ca de exemplu: know-how-ul, asistența comercială și tehnică, folosința de către beneficiar a însemnelor atragerii clientelei (marcă, renume) ale francizorului;
  • legiuitorul a introdus o parte din elementele definitorii ale francizei în definițiile date partenerilor contractuali și în obligațiile părților;
  • se lasă loc la interpretări ale unei serii de alte contracte din gama contractelor de distribuție, licențe și cesiuni.

 • termen englezcontractul de franchising – constă în acordarea de către comerciantul producător, numit franchiser, a dreptului de a beneficia de un sistem de relații care conține marca, renumele, know-how-ul și asistența unui comerciant, persoană fizică sau juridică, numită franchisee, în schimbul unui preț constând într-o sumă de bani inițială și o redevență periodică, numită franchisefee.
 • in sistemul american, franciza este o convenție care oferă unei părți dreptul de a distribui, de a vinde, de a furniza bunuri și servicii sau facilități într-o zonă determinată.
 • un autor francez conchide plastic: „A franciza înseamnă a transmite altora cum să reușească cum noi am reușit, a reitera o reușită”.
 • caracterele contractului de franciză:
  • bilateral
  • consensual
  • cu titlu oneros

 • rețeaua de franciză cuprinde un ansamblu de raporturi contractuale între francizor și mai mulți beneficiari, în scopul promovării unei tehnologii, unui produs sau serviciu, precum și pentru dezvoltarea producției și distribuției unui produs sau serviciu.
 • efectele contractului de franciză:
  • francizorul se obligă să furnizeze informații despre:
   • experiența dobândită și transferabilă;
   • condițiile financiare ale contractului, respectiv redevența inițială sau taxa de intrare în rețea, redevențe periodice, de publicitate, determinarea tarifelor privind prestările de servicii și tehnologii, în cazul clauzei tarifelor privind prestări de servicii și tehnologii, în cazul clauzei obligațiilor contractuale de cumpărare;
   • elemente care permit beneficiarului să facă un calcul al rezultatului previzionat și să-și întocmească planul financiar;
   • obiectivele și aria exclusivității acordate; 
   • durata contractului, condițiile reînnoirii, rezilierii, cesiunii.

  • francizorul trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:
   • să dețină și să exploateze o activitate comercială pe o anumită perioadă, anterior lansării rețelei de franciză;
   • să fie titularul drepturilor de proprietate intelectuală și/sau industrială;
   • să asigure beneficiarilor săi o pregătire inițială și asistență comercială și/sau tehnică permanentă pe toată durata existenței drepturilor contractuale.
   • francizorul va notifica în scris beneficiarului orice încălcare a obligațiilor contractuale și-i va acorda un termen rezonabil de remediere.
   • francizorul se asigură că beneficiarul, printr-o publicitate adecvată, face cunoscut că este o persoană independentă din punct de vedere financiar în raport cu francizorul sau cu alte persoane.

  • beneficiarul trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:
   • să dezvolte rețeaua de franciză și să mențină identitatea sa comună, precum și reputația acesteia;
   • să furnizeze francizorului orice informație de natură a facilita cunoașterea și analiza performanțelor și a situației reale financiare, pentru a asigura o gestiune eficientă în legătură cu franciza;
   • să nu divulge la terțe persoane know-how-ul furnizat de către francizor, atât pe durata contractului cât și ulterior.

 • beneficiarului i se va impune de către francizor respectarea unor obligații ferme de protejare a caracterului confidențial al afacerii, în special neutralizarea know-how-ului de către o rețea concurentă.
 • publicitatea pentru selecționarea beneficiarilor trebuie să fie lipsită de ambiguitate și să nu conțină informații eronate.
 • incetarea contractului de franciză poate interveni prin rezilierea contractului; relațiile postcontractuale se vor baza pe regulile unei concurențe loiale.
< Înapoi la Dictionarul Economic