Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

felurile mandatului

« Back to Glossary Index
  • in funcție de întinderea puterilor conferite mandatarului, mandatul poate fi:
    • general, în cazul în care mandatarul este împuternicit să încheie orice acte juridice (de exemplu, actele de administrare sau de conservare), cu excepția acelora pentru care legea impune existența unui mandat special (procuratio omnium bonorum);
    • special, dacă mandatarul este împuternicit să încheie un anumit act juridic (procuratio unicus res) sau anumite operațiuni determinate (de exemplu,  actele de dispoziție – încheierea unei tranzacții, semnarea actului constitutiv al unei societăți comerciale, ipotecarea unui imobil).

< Înapoi la Dictionarul Economic