Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

evaluarea probelor de audit

« Back to Glossary Index

Pe parcursul unei misiuni de audit, raționamentul profesional al auditorului este un element deosebit de important, acesta trebuind să aibă capacitatea de a evalua în mod corect atât cantitatea cât și calitatea probelor de audit ce îi susțin opinia.
Auditorul trebuie să aibă cunoștințe temeinice cu privire la natura probelor de audit, tipul și cantitatea acestora, astfel încât să fie suficiente pentru a-i documenta și susține opinia cu privire la situațiile financiare auditate.
în evaluarea probelor colectate, raționamentul auditorului trebuie să rămână obiectiv (imparțial) și să nu fie influențat de factori de altă natură (simpatie / antipatie față de persoană chestionată), respectând cerințele Codului de Conduită Etică a profesiei.

< Înapoi la Dictionarul Economic