Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

etalon monetar

« Back to Glossary Index
  • în funcție de materialul care a stat la baza definirii monedei se disting etaloane monetare metaliste și nemetaliste.
    • în cadrul etaloanelor metaliste se disting etalonul aur, etalonul argint și bimetalismul.

  • în prezent, etalonul monetar îl reprezintă puterea de cumpărare. Primul sistem monetar al României (1867) adoptă etalonul bimetalist, în care rolul de echivalent general îl îndeplinește atât aurul cât și argintul. Unitatea monetară fixată prin lege, este stabilită la 0,3226 gr aur și 5 gr argint. Raportul de valoare dintre cele două metale s-a stabilit la 1/14,38. în 1890, odată cu trecerea la monometalism, leul a fost definit numai printr-o cantitate de aur: 1 leu = 0,3226 gr. Legea monetară adoptată în 1929, cu prilejul reformei monetare de stabilizare redefinește moneda națională; 1 leu = 0,010 gr aur, ceea ce înseamnă o devalorizare de 32,26 ori față de ultima definire. Alte momente în evoluția monedei naționale sunt marcate de reformele monetare din 1952 și 1954. în 1952, legea revalorizează leul prin stabilirea conținutului în aur la 79,346 mg aur, iar în 1954, conținutul în aur sporește la 0,148112 gr aur fin, aceasta fiind ultima definire în aur a monedei naționale.
< Înapoi la Dictionarul Economic