Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

elementele posterioare inchiderii exercitiului

« Back to Glossary Index
 • Standardul Internațional de Contabilitate (IAS) nr. 10 stabilește tratamentul în situațiile financiare a evenimentelor favorabile și nefavorabile care survin după data închiderii exercițiului, care pot fi de două tipuri:
  • evenimente care furnizează informații în legătură cu fapte care existau la data închiderii exercițiului; sunt acele evenimente care aduc o mai amplă confirmare a circumstanțelor existente la data închiderii;
  • evenimente care furnizează informații bazate pe fapte survenite după data închiderii exercițiului; sunt evenimente care indică circumstanțe noi, apărute după data închiderii.

 • Standardul Internațional de Audit (ISA) nr. 560 stabilește obligațiile pentru auditor de a lua în considerare incidențele evenimentelor posterioare închiderii exercițiului, atât asupra situațiilor financiare cât și asupra raportului său, distingându-se trei etape:
  • fapte descoperite până la data raportului de audit;
  • fapte descoperite după data raportului de audit, dar înaintea publicării situațiilor financiare;
  • fapte descoperite după publicarea situațiilor financiare.

< Înapoi la Dictionarul Economic