Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

drept subiectiv

« Back to Glossary Index

reprezintă prerogativa titularului de a pretinde subiectului pasiv să aibă o anumită conduită. Ca și dreptul procesual, nici acest drept nu se stinge, ci subzistă expirării termenului de prescripție extinctivă. Ca urmare, după cum am văzut atunci când ne-am ocupat de clasificarea obligațiilor în obligații perfecte și obligații imperfecte (naturale), dacă debitorul își execută totuși, de bună voie, obligația, plata este considerată valabilă. Dreptul subiectiv nu a încetat, doar că și-a pierdut latura sancționatorie, adică posibilitatea titularului său de a-l constrânge pe debitor să execute.

< Înapoi la Dictionarul Economic