Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

dosar permanent

« Back to Glossary Index
 • conține documente primite sau analizate în cursul diferitelor etape ale auditorului care se folosesc pe toată durata de realizare a mandatului.
 • dosarul permanent se organizează pe secțiuni cu indexarea acestora pentru a avea acces rapid la documente.
 • pentru a-și păstra rolul informativ, dosarul permanent trebuie actualizat la zi, să nu conțină informații învechite și perimate și să nu conțină documente de volum mare, se preferă atunci când situația permite extrase ale acestora
 • dosarul permanent întocmit de auditor conține un istoric al entității, o listă a principalelor domenii de activitate, o prezentare a celor mai importante politici contabile care au fost aplicate în anii anteriori.
 • rolul și importanța dosarului permanent: unele informații și documente primite sau analizate în cursul diferitelor etape ale misiunii pot fi folosite pe toată durata mandatului. Ele nu au deci nevoie să fie cercetate în fiecare an. Clasarea lor într-un dosar separat, dosarul permanent, permite utilizarea lor ulterioară după aducerea sa la zi. Dosarul permanent permite evitarea repetării în fiecare an a unor lucrări și transmiterea de la un exercițiu la altul a elementelor de recunoaștere a intreprinderii.
 • structura dosarului permanent – dosarul permanent se organizează în secțiuni (părți) care ușurează clasarea documentelor și consultarea lor. Fiecare secțiune poate fi materializată printr-un despărțitor comportând un sumar al conținutului. Ţinerea la zi se efectuează pe sumar, indicând data introducerii documentului. Dosarul permanent se subdivide în sapte secțiuni pentru a facilita lectura și controlul din partea organismului profesional, după cum urmează:
  • PA (dosarul permanent, Secțiunea A) intitulată “Generalități”;
  • PB (dosarul permanent, Secțiunea B) intitulată “Documente privind controlul intern”;
  • PC (dosarul permanent, Secțiunea C) intitulată “Situații financiare și rapoarte privind exercițiile precedente”;
  • PD (dosarul permanent, Secțiunea D) intitulată “Analize permanente”;
  • PE (dosarul permanent, Secțiunea E) intitulată “Fiscal și social”;
  • PF (dosarul permanent, Secțiunea F) intitulată “Juridice”;
  • PG (dosarul permanent, Secțiunea G) intitulată “Intervenții externi”;

 • conține documente primite sau analizate în cursul diferitelor etape ale auditorului care se folosesc pe toată durata de realizare a mandatului.
 1. Informații despre client : fișa de caracterizare, organizarea generală a societății, înțelegerea entității, componența organelor de conducere și administrație, informații privind părțile afiliate, conturi bancare – bănci și semnături autorizate, statutul sau copie a actului constitutiv al societății, contracte de societate (contract inițial, acte adiționale), codul unic de înregistrare (CUI), regulamentul intern.
 2. Detalii despre misiune : scrisoarea de misiune sau contractul de prestări servicii, scrisoarea de la auditorul precedent, autorizări de funcționare și licențe ale societății auditate, fișa de acceptare a misiunii
 3. Informații și contracte sau alte acte cerute de lege : lista asociaților sau acționarilor, copii ale cererilor de înscriere la Oficiul Registrului Comerțului sau la Registrul Român al Acționarilor, extrase din statutul și contractul de societate, extrase din procesele verbale ale AGA și CA pe ultimii 3 ani, copii ale contractelor de închiriere, copii ale titlurilor de proprietate, copii ale contractelor de împrumut și leasing, copii contract colectiv de muncă, copii contract individual cu personalul, copii procese verbale inventariere anuală, etc.
 4. Situația fiscală : situații și informații fiscale, documentația fiscală, extrase din procesele verbale ale controalelor fiscale;
 5. Sistemul contabil : prezentarea sistemului contabil, copii ale situațiilor financiare pe ultimii 3 ani, etc.
 6. Sistemul de control intern : organizare generală, repartizarea sarcinilor, chestionar de control intern cu privire la stocuri, furnizori – cumpărări, clienți – vânzări, personal, trezorerie, imobilizări – amortizări

< Înapoi la Dictionarul Economic