Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

domeniul de aplicare al auditului intern

« Back to Glossary Index

poate fi considerat ca fiind universal și înțeles ca atare din două puncte de vedere:

  • este o funcție universală deoarece se aplică tuturor organizațiilor;
  • este o funcție universală deoarece se aplică tuturor funcțiilor, acolo unde acestea se exercită.

Primele vizate sunt întreprinderile, indiferent de mărimea lor. în primul rând marile întreprinderi și în mod special întreprinderile multinaționale, de la care a și început de fapt să se extindă această tendință. Dar auditul intern mai vizează și întreprinderile mici și mijlocii în măsura în care, bineînțeles, pot suporta costurile pentru funcționarea unui serviciu de audit intern.

< Înapoi la Dictionarul Economic