Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

data raportului auditorului

« Back to Glossary Index
  • data aleasă de către auditor pentru a data raportul privind situațiile financiare. Raportul auditorului nu este datat mai devreme de data la care auditorul a obținut dovezi de audit adecvate și suficiente pe baza cărora își exprimă opinia asupra situațiilor financiare. Dovezile de audit adecvate și suficiente includ dovezi că a fost întocmit setul complet de situații financiare al entității și că cei care au autoritatea recunoscută au afirmat ca și au exprimat responsabilitatea pentru acestea.
< Înapoi la Dictionarul Economic