Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

data aprobarii situatiilor financiare

« Back to Glossary Index
  • data la care cei care au autoritatea recunoscută afirmă că au întocmit setul complet al situațiilor financiare ale entității, inclusiv notele aferente, și că își asumă responsabilitatea pentru ele. în unele jurisdicții, legea sau reglementările identifică persoanele sau organismele (spre exemplu directorii) care sunt responsabile pentru a conclude că a fost întocmit un set complet de situații financiare și, totodată, legea sau reglementările respective specifică procesul de aprobare necesar. în alte jurisdicții, procesul de aprobare nu este descris în lege sau în reglementări și entitatea urmează propriile proceduri în întocmirea și finalizarea situațiilor sale financiare având în vedere structurile sale de guvernanță și de conducere. în unele jurisdicții, se cere aprobarea finală a situațiilor financiare de către acționari înainte ca acestea să fie publicate. în aceste jurisdicții, aprobarea finală de către acționari nu este necesară pentru auditor pentru ca acesta să ajungă la concluzia că au fost obținute suficiente dovezi de audit adecvate. Data aprobării situațiilor financiare pentru scopul Standardelor Internaționale de Audit este cea mai recentă dată la care cei care au autoritatea recunoscută precizează că a fost întocmit un set complet de situații financiare.
< Înapoi la Dictionarul Economic