Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

creantele fiscale

« Back to Glossary Index
  • reprezinta drepturi ale intreprinderii fata de bugetul de stat referitoare la decontarile in suma mai mare decat valoarea reala a datoriilor sau datorii pe care statul, conform legislatiei in vigoare trebuie sa le restituie intreprinderii. Sunt incluse in categoria creantelor fiscale taxa pe valoarea adaugata de recuperat de la bugetul de stat; sume din alte impozite si taxe varsate catre buget la un nivel mai ridicat decat cel real etc.
< Înapoi la Dictionarul Economic