Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

convertibilitate

« Back to Glossary Index
 • prin convertibilitate se înțelege dreptul rezidenților și al nerezidenților de a schimba moneda națională cu altă monedă străină, prin vânzare – cumpărare pe piață, fără nici o restricție din punct de vedere al sumei schimbate, al scopului și al calității celui care efectuează operațiunea.
 • reprezintă,
  • în sens larg, desființarea restricțiilor și discriminărilor în domeniul plăților și transferurilor internaționale, iar

  • în sens restrâns, obligația băncilor din fiecare țară de a cumpăra propria monedă deținută de alte bănci cu condiția ca aceasta să provină din operațiuni curente.

 • forme principale:
 • fiecare din aceste forme principale pot îmbrăca forma convertibilității interne și externe.
 • Statutul Fondului Monetar Internațional grupează monedele statelor membre în trei categorii:
  • convertibile
  • neconvertibile și
  • liber utilizabile.

 • includerea într-una din aceste trei grupe este corelată cu respectarea de către țara emitentă a anumitor obligații:
  • evitarea restricțiilor asupra plăților și transferurilor internaționale curente;
  • evitarea practicilor valutare discriminatorii;
  • schimbarea soldurilor în monedă națională deținute în străinătate, în valuta țării care solicită preschimbarea, sau în DST;
  • colaborarea în domeniul politicilor monetare referitoare la activele de rezervă.

< Înapoi la Dictionarul Economic