Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

continuitatea auditului intern bancar

« Back to Glossary Index
  • auditul intern ar trebui să fie o funcție permanentă. în îndeplinirea îndatoririlor și responsabilităților sale, conducerea băncii ar trebui să ia toate măsurile necesare astfel încât banca să poată conta în permanență pe o funcționare adecvată a auditului intern corespunzătoare mărimii băncii și naturii operațiunilor sale. Aceste măsuri includ asigurarea departamentului de audit intern cu resurse și personal corespunzător pentru îndeplinirea obiectivelor sale”.
  • formularea principiului continuității auditului intern nu se rezumă la partea enunțiativ – declarativă, ci se extinde la mijloacele prin care se poate asigura caracterul permanent al acestei activități: resurse și personal. Astfel, este evidențiat faptul că, pe lângă calitatea și numărul personalului aferent auditului intern, sunt necesare și resurse financiare adecvate (pentru remunerare, pregătire profesională, deplasări la unitățile teritoriale), resurse logistice, informatice și informaționale.
  • conducerea băncilor verifică alocarea de personal și resurse pentru auditul intern, fie permanent, fie anual, comparând activitatea departamentului cu cea planificată sau făcând comparații cu bănci comparabile ca mărime. în medie, personalul alocat activității de audit intern într-o bancă reprezintă aproximativ 1% din totalul personalului; procentul acesta variază în funcție de mărimea băncii și de activitățile derulate de către aceasta.
  • Banca Națională a României subliniază faptul că asigurarea unei activități de  audit intern adecvate, corespunzătoare dimensiunii și naturii operațiunilor unei bănci cade în sarcina conducătorilor instituției
< Înapoi la Dictionarul Economic