Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

conducatorul departamentului de audit intern

« Back to Glossary Index
  • are ca obligație monitorizarea implementării recomandărilor făcute în urma angajamentelor de audit. Această misiune este facilitată de instrumentul folosit, și anume planul de acțiuni; acesta stabilește importanța recomandării făcute, responsabilitățile persoanelor implicate în remedierea deficiențelor constatate, termenul de îndeplinire a recomandării, complexitatea măsurii de corectare și implicațiile nerealizării acestei măsuri.
  • rezultatele monitorizării trebuie aduse la cunoștință, cel puțin semestrial, consiliului de administrație și comitetului de audit.
< Înapoi la Dictionarul Economic