Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

compensarea / cumularea

« Back to Glossary Index
 • fiecare element semnificativ trebuie prezentat în mod separat în situațiile financiare: elementele semnificative nu trebuie cumulate sau compensate.
 • compensarea lipsurilor cu eventualele plusuri constatate la inventariere – la stabilirea valorii debitului, in cazurile in care lipsurile in gestiune nu sunt considerate infractiuni, se va avea in vedere posibilitatea compensarii lipsurilor cu eventualele plusuri constatate, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
   •  existenta riscului de confuziune intre sorturile aceluiasi bun material din cauza asemanarii in ceea ce priveste aspectul exterior: culoare, desen, model, dimensiuni, ambalaj sau alte elemente
   • diferentele constatate in plus sau in minus sa priveasca aceeasi perioada de gestiune si aceeasi gestiune.

 • la stabilirea valorii de imputare nu se vor avea in vedere ajustarile pentru depreciere constatate
 • nu se admite compensarea in cazurile in care s-a facut dovada ca lipsurile constatate la inventariere provin din sustragerea sau din degradarea bunurilor respective din cazua vinovatiei persoanelor care raspund de gestionarea acestor bunuri.
 • listele cu sorturile de produse, marfuri, ambalaje si alte valori materiale care intrunesc conditiile de compensare datorita risucului de confuziune se aproba anual de catre administratori, respectiv de catre ordonatorii de credite. Aceste liste sunt de uz intern, fiind numai la dispozitia administratorului unitatii, respectiv a ordonatorilor de credite.
 • compensarea se face pentru cantitati egale intre plusurile si lipsurile constatate.
   • in cazul in care cantitatile sorturilor supuse compensarii la care s-au constatat plusuri sunt mai mari decat cantitatile sorturilor admise la compensare la care s-au constatat lipsuri, se va proceda la stabilirea egalitatii cantitative prin eliminarea din calcul a diferentei in plus. Aceasta eliminare se face incepand cu sorturile care au preturile unitare cele mai scazute, in ordinea crescanda.
   • in cazul in care cantitatile sorturilor supuse compensarii la care s-au constatat lipsuri sunt mai mari decat cantitatile sorturilor admise la compensare la care s-au constatat plusuri, se va proceda de asemenea la stabilirea egalitatii cantitative prin eliminarea din calcul a cantitatii care depaseste totalul cantitativ al plusurilor. Eliminarea se face incepand cu sorturile care au preturile unitare cele mai scazute, in ordine crescanda.

 • pentru valorile materiale la care sunt acceptate scazaminte:
  • in cazul compensarii lipsurilor cu plusurile stabilite la inventariere, scazamintele se calculeaza numai in situatia in care cantitatile lipsa sunt mai mari decat cantitatile constatate in plus – in aceasta situatie, cotele de scazaminte se aplica in primul rand la valorile materiale
  • daca in urma aplicarii scazamintelor respective mai raman diferente cantitative in minus, cotele de scazaminte se pot aplica si asupra celorlalte valori materiale admise in compensare la care s-au constatat plusuri sau la care nu au rezultat diferente.
  • diferenta stabilita in minus in urma compensarii si aplicarii tuturor cotelor de scazaminte, reprezentand prejudiciu pentru unitate, se recupereaza de la persoanele vinovate, in conformitate cu dispozitiile legale.
  • normele de scazaminte nu se aplica anticipat, ci numai dupa constatarea existentei efective a lipsurilor si numai in limita acestora
  • de asemenea, normele de scazaminte nu se aplica automat, aceste norme fiind considerate limite maxime.
  • pentru pagubele constatate in gestiune raspund persoanele vinovate de producerea lor. Imputarea acestora se va face la valoarea de inlocuire, asa cum este definita de legislatia in vigoare.
  • rezultatele inventarierii trebuie inregistrate atat in evidenta tehnico-operativa, cat si in contabilitate, in termen de cel mult 5 zile de la data terminarii operatiunilor de inventariere

< Înapoi la Dictionarul Economic