Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

cheltuielile propriu-zise

« Back to Glossary Index

apar în cursul activităților curente ale întreprinderilor, regăsindu-se sub forma costului vânzărilor, costului consumurilor de stocuri, salariilor și amortismentelor. în concordanță cu principiile partidei duble ele se evidențiază prin echivalență cu ieșirile sau reducerile de active cum ar fi lichiditățile, stocurile, bunurile imobile, utilajele și echipamentele. De asemenea, ele se pot înregistra și prin echivalență cu creșterile de
pasiv, ca de exemplu datoriile față de terți, datoriile salariale, fiscale și sociale și alte datorii.

< Înapoi la Dictionarul Economic