Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

cenzorul contabil

« Back to Glossary Index
 • este un expert contabil, contabil autorizat sau economist cu studii superioare (cu o vechime de minimum cinci ani in contabilitate), de regula membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, care certifica faptul ca situatiile financiare intocmite de conducerea intreprinderii prezinta o imagine fidela a realitatii. Sarcina cenzorilor este de a supraveghea gestiunea societatii, legalitatea intocmirii situatiilor financiare si concordanta cu registrele societatii, daca acestea din urma sunt regulat tinute si daca evaluarea patrimoniului s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea bilantului contabil. Cenzorii intocmesc un raport pe care il prezinta adunarii generale a actionarilor
 • Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cenzorii sunt:
  • să exercite în mod personal mandatul (care este de 3 ani); cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil;
  • majoritatea cenzorilor și supleanților trebuie să fie cetățeni români;
  • să depună o garanție reprezentând 1/3 din garanția depusă de administratori;
  • să fie acționari, cu excepția cenzorilor contabili;
  • pot fi numiți și cenzori independenți: persoane fizice sau persoane juridice;
  • sunt incompatibili cu calitatea de cenzor: soția, rudele sau afinii până la gradul IV al administratorilor, persoanele care primesc, sub orice formă, pentru alte funcții decât aceea de cenzor, un salariu sau o remunerație de la administratori sau societate, precum și persoanele cărora le este interzis să devină administratori.

< Înapoi la Dictionarul Economic