Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

caracterele actiunilor

« Back to Glossary Index
  • au o anumită valoare nominală care, conform Legii nr. 31/1990 republicată, nu poate fi mai mică de 1.000 lei;
  • sunt fracțiuni egale de capital social;
  • sunt indivizibile, nu se pot transmite fracționat; în cazul transmiterii proprietății acțiunii către mai multe persoane (de exemplu în caz de succesiune), legea cere coproprietarilor să își desemneze un reprezentant dintre ei;
  • sunt titluri negociabile (încorporează valori patrimoniale).
< Înapoi la Dictionarul Economic