Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

auditul estimarilor contabile

« Back to Glossary Index
 • Estimarea contabilă – desemnează o evaluare aproximativă a sumei unui element în absența unei metode precise de măsurare (determinare). Cele mai frecvente estimări contabile se referă la:
  • provizioane pentru deprecierea stocurilor și creanțelor;
  • amortizarea imobilizărilor asupra duratei lor de viață estimată;
  • venituri anticipate;
  • impozite amânate;
  • provizioane pentru riscuri privind procesele în curs;
  • pierderi asupra unor contracte pe termen lung;
  • provizioane pentru garanții.

 • Auditorul trebuie să reunească elementele probante suficiente și adecvate asupra estimărilor contabile cuprinse în situațiile financiare: caracterul rezonabil al acestor estimări și corecta și completa prezentare a informațiilor în anexe.în acest scop, auditorul poate:
  • examina și testa procedurile urmate de conducerea intreprinderii pentru efectuarea estimării;
  • utiliza o estimare independentă pentru a o compara cu cea efectuată de conducerea intreprinderii;
  • revedea evenimentele posterioare închiderii exercițiului pentru a stabili dacă estimarea se confirmă.

 • Standardul Internațional de Audit (ISA) nr. 540 stabilește procedurile și principiile fundamentale cât și modul lor de aplicare în ce privește auditul estimărilor contabile conținute în situațiile financiare.
< Înapoi la Dictionarul Economic